หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โพสต์โดย : admin เมื่อ 24 ก.พ. 2566 16:04:57 น. เข้าชม 57 ครั้ง แจ้งลบ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วีระศักดิ์  ดำรงพงษ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยงาน ที่ขอรับงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกลุ่มคนพิการ (ท 74) ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร  โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองลาน  โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา  รพ.สต.บ่อแก้ว  และประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน  30 คน
Loading the player...

News Update